Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

 

 

Obec Mojmírovce leží na Nitrianskej tabuli, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Obec je vzdialená od mesta Nitra 14 km. Je typickou vidieckou obcou s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou. Rozkladá sa v priestoroch Urmínskej kotliny pri potoku Cedron, po oboch brehoch sú vŕšky Nitrianskej kopcoviny.

Stred obce má výšku 140 m.n.m. Najvyššia nadmorská výška je 179 m na Čásarovskej hore. Najnižšie miesto je pri moste na Káponi 126 m.n.m.

 

Rozloha obce je 19 862 965 m2.

Zatavaná plocha je 1 559 387 m2.

Vodné plochy zaberajú 117 380 m2.

Poľnohospodárska pôda 17 760 292m2.

Počet trvale bývajúcich obyvateľov:                    2 806

muži                                                               1 426

ženy                                                               1 380

Obyvatelia podľa národnosti:

slovenská                                                        2 762

maďarská                                                            10

rómska                                                                 7

česká                                                                  23

iná                                                                       6

nezistená                                                              8

Obyvatelia podľa vierovyznania:

Rímskokatolícka cirkev                                         87,9 %

Evanjelická cirkev augsburgského vyznania              1,4 %

Gréckokatolícka cirkev                                           0,3 %

Iné a nezistené                                                     2,4 %

Bez vyznania                                                        8,0 %   

 

ŠIRŠIE VZŤAHY

               Obec má administratívny vzťah ku krajskému mestu Nitra, kde sú situované všetky orgány štátnej správy. Vzhľadom na vzdialenosť (14 km) má mesto Nitra silný gravitačný vplyv. Je významným administratívno - správnym, kultúrno - historickým, vzdelanostným i výrobným centrom.

             Obec je súčasťou mikroregiónu CEDRON, ktorý je záujmovým združením právnických osôb. Združenie spája obce Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Svätoplukovo, Štefanovičová, Veľká Dolina a ďalšie subjekty ako sú Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o., občianske združenie Mojmírovské kroky, Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce a Tauris Nitria, s.r.o. Mojmírovce.

PRÍRODNÉ  PODMIENKY

                Z geologického hľadiska ide o reliéf zvlnených rovín s akumulačno - eróznym reliéfom. Hlbinnú stavbu tvorí predalpínsky kryštalický substrát vnútorných Západných Karpát. Geologický podklad je tvorený neogénnymi a kvartérnymi sedimentami.

                Z hydrogeologického hľadiska leží územie obce v zóne artézskych vrtov s pozitívnou hladinou. Vo všeobecnosti je ale celá Urmínska kotlina veľmi chudobná na povrchové vody.

                Klimatické podmienky sú závislé od zemepisnej šírky, od nadmorskej výšky a od expozície terénu. Územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti - suchej s teplou nížinnou klímou. Priemerná ročná teplota je + 10,0 °C. Ročné zrážky 530 - 650 mm. Počet letných dní s maximálnou teplotou vzduchu nad 25 °C je 75.

                 Flóra  - prirodzenú vegetáciu tvoria jaseňovo -brestovo - dubové a jelšové lužné lesy pozdĺž potokov a na ostatných územiach dubovo - hrabové lesy. Z hľadiska fytogeografického územie spadá do oblasti Panónskej flóry.

                 Fauna - územie patrí do živočíšneho regiónu Vnútrokarpatskej zníženiny. Nachádzajú sa tu druhy, ktoré tolerujú vplyv poľnohospodárskej výroby, alebo sú viazané na lesné porasty a znášajú blízskosť ľudských obydlí.

VYBAVENOSŤ  OBCE

                  Obec Mojmírovce má vybudovanú kompletnú environmentálnu  infraštruktúru /vodovod, kanalizácia, čistička odpadových vôd/. Disponuje kompletným zdravotným strediskom a lekárňou. V obci je kompletné školstvo - materská škola,  základná škola, základná umelecká škola, odborné učilište pre postihnutú mládež, možnosť rekvalifikačných štúdií a externé formy vysokoškolského a bakalárskeho štúdia. Obec má aj dobrú obchodnú a reštauračnú sieť.

                     Obec spravuje 4 cintoríny a dom smútku. Má množstvo zelených plôch vrátane historického parku. Ďalej disponuje veľkým spoločenským domom /veľká sála, kluby detí a mládeže, posilňovňa, knižnica/, športovým areálom /futbal, tenis, volejbal/, poľovníckou strelnicou.             

 

           

        


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka