Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ v Mojmírovciach

Starosta obce Mojmírovce v súlade s §12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach z ...viac...

Zverejnené 19.3.2019


 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Mojmírovce, so sídlom: Obecný úrad, Nám. sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, IČO: 00308269, DIČ: 2021252739 podľa § 9a, ods. 8, písm. e) a § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o maje ...viac...

Zverejnené 7.3.2019


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ...viac...

Zverejnené 28.2.2019


 

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

(16. marca 2019)

viac...


 

Voľby prezidenta SR - e-mailové adresy

Obec Mojmírovce v súvislosti s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 zverejňuje e-mailové adresy na doručenie elektronických žiadostí o ...viac...

Zverejnené 12.2.2019


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - informácia pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ďalšie informácie v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 5.2.2019


 

Rozhodnutie predsedu NR SR z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p ...viac...

Zverejnené 5.2.2019


 

Oznámenie v súvislosti s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR 2019

Obec Mojmírovce v súvislosti s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 zverejňuje emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člen ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Rozhodnutie predsedu NR SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.
viac...

Zverejnené 21.1.2019
Aktualizované: 29.1.2019


 

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce

Obec Mojmírovce, ako verejný obstarávateľ, vyhodnotila dňa 5.12. 2018 predložené cenové ponuky k zákazke na dodanie stavebných prác na stavbu "Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce". Výsledky verejné ...viac...

Zverejnené 10.12.2018


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mojmírovce na 1. polrok 2019 ( Návrh )

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Mojmírovce na 1. polrok 2019 - návrh
 
viac...

Zverejnené 29.11.2018


 

Územný plán obce Mojmírovce - Zmeny a doplnky č.2 - oznámenie o začatí prerokovania územno plánovacej dokumentácie

Oznámenie o začatí prerokovania územno plánovacej dokumentácie

 
zápisnica z vyhodnotenia ponúk _3

 
Návrh príjmov rozpočtu 2018 -2020 Podrobný rozpočet je zverejnený v záložke Rozpočet obce.

 
Návrh výdavkov rozpočtu 2018-2020 Podrobný rozpočet je zverejnený v záložke Rozpočet obce.

 
Návrh na udelenie ocenenia CENA OBCE 2017

 
Dotazník súpis chovanej hydiny a vtáctva

 
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

 
ZUŠ Návrh rozpočtu _výdaje 2017-2019

 
Regionálne múzeum Mojmírovce Návrh rozpočtu _výdaje 2017-2019

 
Regionálne múzeum Mojmírovce Návrh rozpočtu _výdaje 2017-2019

 
Návrh rozpočtu obce _ výdaje 2017-2019

 
Návrh rozpočtu_príjmy 2017-2019

 
Obec Mojmírovce ako dotknutá obec podľa §14 odst. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie vydalo Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022.

Záverečné stanovisko, ku ktorému sa občania môžu vyjadriť je uverejnené na stránke obce v sekcii Program rozvoja obce.


 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016

 
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Mojmírovce číslo 5/2010 o výške mesačného príspevku

 

 

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka