Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stolnotenisový klub

HISTÓRIA

Mojmírovský stolný tenis má v našej obci veľmi dlhú tradíciu. Medzi popredných priekopníkov tohoto športu vo vtedajšom Urmíne patrili p.Kolenčík Ján, Varchulík Štefan, MVDr.Pavol Hájek, Viktor Čanky, ktorí tvorili kostru vtedajšieho družstva,ktoré pôsobilo v pravidelných súťažiach. Hrávala sa druhá najvyššia slovenská liga. Do Urmína vtedy chodili mužstvá z Topoľčian, Komárna, Prievidze, Trenčína, Nitry, Brezna a pod. Na zápasy sa cestovalo väčšinou autom, ktoré vlastnil dr. Hájek. Hrávalo sa u milosrdných sestričiek, kde boli stále 2 stoly, ktoré boli v stálej celodennej permanencii. K spomínaným pánom sa neskoršie pripojili Ing. František Szakál, Lacko Mesároš, Viktor Šutovský, Viktor Čanky. Neskoršie sa hrávalo v sále hostinca u Irenky Rumanovskej a následne v sále kaštiela Mojmírovce.
V tých časoch, okolo r.1955 mali Urmínčania vlastnú dedinskú ligu ,kde hrávali občania obce v rôznych zoskupeniach, ako učitelia, pracovníci miestnej STS-ky, uličiari a ďalšie kolektívy. Vtedajší ping-pong prežíval v obci veľký boom. Ochrannú ruku nad všetkým dianím držal vtedajší riaditeľ školy p.Vojtech Kincel. Začalo sa pracovať aj s mládežou, ktorej sa venovali učitelia školy p.Ervín Čanaky pracoval s chlapcami a dosiahol veľké úspechy: Ivan Oravec bol druhý na majstrovstvách Slovenska mladších žiakov a Milan Taškár obsadil 10.miesto v tej istej kategórii mladších žiakov v rámci Slovenska. Dievčatá viedol p. Igor Haas. Medzi úspešné reprezentantky patrili sestry Arvayové, Kveta Feješová, Eva Visolajská, Líšková, Klobučníková , Radka Drinková atď., ktoré sa zúčastňovali nielen pravidelných krajských súťaží, ale aj majstrovstiev okresu a pod.
V ženskej časti populácie hrávali ping-pong p.Drozdová Emília, ktorá bola spolu s p.J.Kolenčíkom Majsterkou ČSR na 9.všesokolskom zlete v Prahe v zmiešanej štvorhre.K ďalším propagátorkám patrili p. učitelka Drdošová Emília, Sládková Zlatica, Šitzová Mária, Šutovská Beata. Keďže záujem o ping-pong neutíchal, postupne sa pridávali ďalší mladí hráči, ako Pišta Kukan/Hafan/ ,Imro Prekop, Miro Škrabák, Miloš Čanky/Mico/, Radim Drinka, Bratia Drahoš a Luboš Rumanovský, Milan Oravec ml. Medzi najtalentovanejších hráčov tohoto obdobia patril Peter Visolajskýktorý taktiež dosahoval pekné úspechy v rámci Slovenska.
Po úspešných rokoch v súťažiach slovenskej 1.divízie nastal akýsi útlm. Niektorí hráči prestúpili do iných oddielov a niektorí sa realizovali v mužstve Ruda Daniša za Svätoplukovo, ktoré hrávalo v miestnej telocvični.
Na pokyn starostu obce p. Imricha Kováča bol stolnotenisový klub obnovený v r.1993 a boli v ňom hráči, ako Nemeš Jozef ml., Andris Radoslav, Andris Stanislav, Cintula Norbert, Kvasňovský Zlatko, Studenovská Hana. Po zlúčení so Svätoplukovom sa dostal miestny stolný tenis na úroveň, ktorá mu právom prislúcha.
Terajšie družstvo tvoria: Čanaky Ervín, Takách Juraj, Daniš Rudolf, Rumanovský Drahoš st., Oravec Milan, Andris Stanislav, Andris Radoslav, Šoky Milan, Gardian Pavel, Lauko Ján, Košecký Radoslav, Bosák Dušan.
Nastupujúca generácia ako Bosák Erik, Chren Martin, Slaténi Peter, Taškár Marek a Špánik Tibor obsadila 3.miesto v 2.lige starších žiakov, 3.miesto v krajskej lige mladších žiakov. Tibor Špánik sa v r.2010 stal majstrom Slovenska najmladších žiakov vo štvorhre a úspešne si počína nielen v okresnej súťaži, ale aj v 4.lige krajov Nitra-Trenčín medzi dospelými. Taktiež sa nominoval na majstrovstvá Slovenska mladších žiakov.
Medzi úspešných našich bývalých hráčov patrí Rumanovský Drahoš ml., ktorý hrá 3.ligu v Čabe, Rumanovský Luboš a Polakovič Emil, pôsobiaci v 3. a 4.lige v Drietome.
Nesmieme zabudnúť na našich veľmi úspešných reprezentantov, ktorí preslávili Urmín a Mojmírovce, ako p. Vojtech Kincel, ktorý bol organizátor, funkcionár a propagátor, predseda Sokola a Družstevníka Mojmírovce za stolný tenis, ale aj členom okresnej, krajskej, slovenskej a Československej sekcie pre mládež a rozhodca v rámci Československa. Ako nášmu rodákovi poriadame na jeho počesť memoriál Vojtecha Kincla už 8.ročník.
Taktiež MVDr. Pavol Hájek bol nielen hráčom, ale aj funkcionárom a medzinárodným rozhodcom, ktorý meno Mojmíroviec propagoval po svete. Ako jediný rozhodca na Slovensku je v sieni slávy stolného tenisu.
Obaja títo páni sú uvedení v encyklopédii Slovenského stolného tenisu.
Ďalším významným rodákom a hráčom v Mojmírovskom družstve bol Štefan Varchulík, ktorý neskoršie presedlal na tenis a momentálne reprezentuje novinárov na medzinárodných podujatiach novinárov po celom svete. 
 


 

SÚČASNOSŤ

Tibor Špánik (vľavo) a Jakub Ševec - majstri Slovenska 2011 najmladších žiakov (Galanta).


 

PRESLÁVILI

Mojmírovskí funkcionári a rozhodcovia vedení v Encyklopédii stolného tenisu Slovenska:

Hájek Pavol MVDr. nar. 1920, rozhodca , funkcionár stol.tenisu. Člen STO Sokol Mojmírovce
1948-1969, Plastika Nitra 1969-1996, predseda okresnej sekcie stol. tenisu kraja Nitra 1956-
1960. Člen predsedníctva sekcie zvezu stol. tenisu SUV ČSTV 1958-1969, člen predsedníctva výboru zvezu UV ČSTV a predseda komisie rozhodcov 1969-1989, člen výkonného výboru SSTZ
1993-1996. Popredný odborník na úseku rozhodcovskej činnosti slov. stol. tenisu, ústredný medzinárodný rozhodca, od r. 1954 člen Komisie rozhodcov ETTU 1976-1990, člen technickej komisie ITTF od roku 1995. Odborný lektor na školeniach rozhodcov od r. 1956. Autor spracovania pravidiel stol. tenisu na Slovensku. Funkciu hlav. rozhodcu vykonával na Majstr. sveta 1963, MS 1983, ME 1976, 1984, 1986, MEJ 1965, 81, 83, 86, 87, 89, 91 a na mnohých
majstrovstvách Československa, na Medzinár. majstrov. rôznych štátov. Skusenosťami, rozhľadom a športovou diplomaciou prispel k úspešnej činnosti zväzu a jeho postavenia na medzinárodnom poli.
Za tieto aktivity je ako jediný rozhodca uvedený do Siene slávy stol. tenisu na Slovensku.


Kincel Vojtech, 1910-1987, funkcionár, organizátor a propagátor stol, tenisu. Člen STO Sokol, Družstevník Mojmírovce 1946-1975, predseda TJ v r. 1951-1965. Predseda okresnej sekcie stol. tenisu v Nitre 1952-1965. Člen krajskej sekcie Západoslov. kraja, predseda komisie mládeže a masového rozvoja. Člen aktívu a komisie stol. tenisu SUV ČSZTV 1960-1968, člen predsedníctva SSTZ 1968-1973, pracoval na úseku mládeže. Podieľal sa na organizovaní vrcholných celoslovenských, krajských a okresných stolno-tenisových akcií. Bol činným rozhodcom a od r.1960 ústredným rozhodcom.
Za jeho aktivity poriada stolnotenisový oddiel MŠKST Mojmírovce na jeho počesť Memoriál Vojtecha Kincla vždy 26.decembra. Doteraz sa uskutočnilo 8 ročníkov.
 

Fotografie Vojtecha Kincla a MVDr.Pavla Hájeka (uprostred skupinovej fotografie v bielom)


 

TRÉNINGY

Na sekcii sa pracuje, bude priebežne dopnená.
 


 

SÚŤAŽE

Aktuálne výsledky si môžete prezerať na internetových stránkach:
www.sstz.sk
www.pinec.info
www.michalka.sk
 


 

KINCLOV MEMORIÁL

Každoročne sa 26. decembra v Mojmírovciach uskutočňuje memoriál V. Kincla.
 

Memoriál V. Kincla 1. až 6. ročník vyhral Rumanovský Drahoš ml., 7. ročnik vyhral Ing. Rumanovský Luboš a posledný 8. ročník vyhral Tibor Špánik.


 

 Na fotografii zľava: Drahoslav Rumanovský starší, Ing. Luboš Rumanovský, Ing. Emil Polakovič, Tibor Špánik

 Na fotografii zľava: Peter Slaténi, Erik Bosák, Martin Chren

 

 Na fotografii zľava: Pavol Gardian, Stanislav Chrenko, Luboš Jankušík

 

Na fotografii zľava: Drahoslav Rumanovský starší, Tibor Špánik, Pavol Gardian

 

Na fotografii zľava: Drahoslav Rumanovský starší, Ing. Luboš Rumanovský, Drahoslav Rumanovský mladší, dolu v strede: Rudolf Daniš.


 

VIDEA

4. liga 2010/2011: Žirany - Mojmírovce

www.youtube.com/embed/5Jz1ibP-Iys


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka