Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Profil:

Identifikačné údaje:

 

Názov organizácie: Obec Mojmírovce

Sídlo: Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

IČO: 00308269

DIČ: 2021252739

IBAN: SK83 5600 0000 0008 0085 3001

SWIFT: KOMASK2X

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Palka, starosta obce

Telefón: +421 37 77 982 68, kl. 101 Klientské centrum

WEB: www.mojmirovce.sk

Profil verejného obstarávateľa na ÚVO: Profil

 

Obec Mojmírovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO.

Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.

V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancami obce Mojmírovce.

Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom "Profile verejného obstarávateľa".

Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke ÚVO.

 

 

 

 


 

Výzva na predloženie ponúk

Rekonštrukcia priestorov ZŠ Mojmírovce pre MRK. Výzvu nájdete na:

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/219880

 


 

 

 
Oznámenie časti ponúk Ostatné Rekonštrukcia priestorov ZŠ Mojmírovce pre MRK

 

 

Verejné obstarávanie rok 2017

SÚHRNNÁ SPRÁVA VO I. Q 2017
 SÚHRNNÁ SPRÁVA VO I. Q 2017.pdf (28.4 kB) (28.4 kB)

Verejné obstarávanie rok 2016

SÚHRNNÁ SPRÁVA 4Q 2016
 SÚHRNNÁ SPRÁVA VO IV. Q 2016.pdf (28.5 kB) (28.5 kB)

SÚHRNNÁ SPRÁVA 3Q 2016 §117
 SÚHRNNÁ SPRÁVA 3Q 2016 § 117.pdf (27.7 kB) (27.7 kB)

SÚHRNNÁ SPRÁVA 2Q 2016 §109
 SÚHRNNÁ SPRÁVA 2Q 2016  §109.pdf (27.6 kB) (27.6 kB)

SÚHRNNÁ SPRÁVA 2Q 2016 § 117
 SÚHRNNÁ SPRÁVA 2Q 2016 § 117.pdf (28 kB) (28 kB)

Verejné obstarávanie rok 2015

Súhrnná správa VO 4Q 2015
 SÚHRNNÁ SPRÁVA VO za 4.Q 2015.pdf (76.3 kB) (76.3 kB)

Súhrnná správa VO 2Q2015
 Súhrnná správa VO 2Q 2015.pdf (215.1 kB) (215.1 kB)

Verejné obstarávanie rok 2014

 SÚHRNNÁ SPRÁVA VO 1Q 2014.pdf (204.9 kB) (204.9 kB)

 Súhrnná správa VO 2Q 2014.pdf (103 kB) (103 kB)

 Súhrnná správa VO 3Q 2014.pdf (102.9 kB) (102.9 kB)

 Súhrnná správa VO 4Q 2014.pdf (211.3 kB) (211.3 kB)

Verejné obstarávanie rok 2013

 SÚHRNNÁ_SPRÁVA_VO_2013_I_Q.pdf (159.5 kB) (159.5 kB)

 SÚHRNNÁ_SPRÁVA_VO_2013_II_Q.pdf (164.1 kB) (164.1 kB)

 SÚHRNNÁ_SPRÁVA_VO_2013_III_Q.pdf (166.5 kB) (166.5 kB)

Verejné obstarávanie rok 2012

 SÚHRNNÁ_SPRÁVA_VO_2012_I_Q.pdf (160.1 kB) (160.1 kB)

 SÚHRNNÁ_SPRÁVA_VO_2012_II_Q.pdf (162.9 kB) (162.9 kB)

 SÚHRNNA_SPRÁVA_VO_2012_III_Q.pdf (171.5 kB) (171.5 kB)

 SÚHRNNA_SPRÁVA_VO_2012_IV_Q.pdf (168.2 kB) (168.2 kB)

Verejné obstarávanie rok 2011

 SÚHRNNÁ_SPRÁVA_VO_2011_II_Q.pdf (163.9 kB) (163.9 kB)

 SÚHRNNÁ_SPRÁVA_VO_2011_III_Q.pdf (165.4 kB) (165.4 kB)

 SÚHRNNÁ_SPRÁVA_VO_2011_IV_Q.pdf (163.6 kB) (163.6 kB)


dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka