Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce

logo-uvsr.png

Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky  - program Podpora rozvoja športu  na rok 2018“.

Obec Mojmírovce bola úspešná pri podaní žiadosti  o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 k projektu  s názvom „Multifunkčné ihrisko v obci Mojmírovce“, v zmysle Výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe  „Podpora rozvoja športu na rok 2018 “, podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi v súlade s § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 524/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti  Úradu vlády Slovenskej republiky.

Po úspešnom verejnom obstarávaní sa začalo v mesiaci február   2019 s výstavbou multifunkčného ihriska v areály ZŠ Mojmírovce. Stavbu realizuje stavebná spoločnosť SPORT Nitra, s.r.o., Pražská 2, 949 01 Nitra.

Hlavným cieľom projektu je   rozvíjať športové aktivity detí a mládeže vybudovaním športových  priestorov na nekomerčnej báze dostupných pre deti, mládež bez ohľadu na sociálne postavenie, členov záujmových organizácií a širokú verejnosť v obci, ako aj preventívne riešenie pred vznikom patologických javovo našej spoločnosti (drogová závislosť, alkoholizmus, patologické hráčstvo – gambling, závislosť na internete/technike, závislosť na nakupovaní. Zabezpečiť priestor pre telesnú výchovu v jarných, letných a jesenných mesiacoch v exteriéri. Zároveň v rámci projektu obec má záujem  vytvoriť lepšie podmienky pre šport pod vedením odborných pedagógov,  aktívne trávenie voľného času nielen detí a mládeže, ale aj členov miestnych záujmových organizácií a širokej verejnosti,  odhaľovať,  podporovať, viesť talentované deti pre konkrétne športové aktivity z radov sociálne slabších rodín, ktoré by mohli svoj talent rozvíjať na športovom ihrisku v mieste bydliska bez finančnej záťaže, vytvoriť predpoklady pre organizovanie súťažných podujatí obcou, základnou školou a miestnymi záujmovými organizáciami na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni (s družobnými obcami Čemer (MR), Šardice (ČR), Wartberg nad Krems (A), vzbudiť záujem žiakov o nový typ športových aktivít pod odborným vedením, stmeliť  kolektívy žiakov mimo školského vyučovania aktívnou účasťou na športových podujatiach a povzbudzovaním svojich súťažiacich spolužiakov, vytvoriť priestory pre trávenie voľnočasových aktivít rodičov s dětmi, zvýšiť záujem širokej verejnosti o športové dianie v obci aktívnou i pasívnou.

Foto Multifunkčné ihrisko.jpg


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka