Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Deti dokážu zmeniť svet

loga.png

Projekt: Deti dokážu zmeniť svet

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje".

Obec Mojmírovce bola úspešná pri podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – kód žiadosti o NFP: NFP312040N924 s názvom "Deti dokážu zmeniť svet". Celkové oprávnené výdavky projektu sú plánované vo výške 409.936,39 €. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške max. 95% celkových oprávnených výdavkov t.j. vo výške NFP 389 439,57 €, s min. 5% spoluúčasťou obce Mojmírovce.

Cieľom projektu je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Pôvodný začiatok realizácie projektu bol stanovený na september 2018 a ukončenie projektu august 2022. Z dôvodu problémov pri obsadzovaní pracovných pozícií v rámci projektu (sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, psychológ a špeciálny pedagóg) bol začiatok projektu posunutý na obdobie od septembra 2019 s plánovaným ukončením projektu august 2023.

Prostredníctvom projektu budú realizované inovatívne programy smerujúce k aktivácii rodiny, k ochrane práv dieťaťa, pozitívnemu ovplyvňovaniu názorov majority, k potláčaniu extrémizmu a kriminality, k tvorbe dobrých vzorov, k eliminácii prekážok rovnosti detí v prístupe ku vzdelávaniu a službám sociálnej pomoci a ku zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne detí. Cieľovou skupinou v rámci aktivít projektu sú deti predškolského a školského veku zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia, deti z MRK, deti zo zdravotným postihnutím a rodičia týchto detí.

Aktivity projektu sú zamerané na prácu s deťmi v predškolskom veku s cieľom neformálneho vzdelávania detí a ich matiek a ich adaptácie na inštitucionálnu školskú výchovu, na školopovinné deti s cieľom pozitívne ovplyvňovať ich prípravu na vzdelávanie, rozvoj zručností a aktivizovať ich prostredníctvom komunitných voľnočasových aktivít, ako nástrojov sociálnej terapie. V neposlednom rade ide o intervenciu v rodine, sociálnej práce a terapie v rodine. Zároveň je projekt zameraný na supervíziu poskytovaných služieb akreditovaným supervízorom, ktorého úlohou bude realizácia odborného dohľadu nad poskytovanými službami a výchovy odborníkov pracujúcich s cieľovou skupinou.

Poskytovaním služieb, plánovaných v rámci projektu počas štyroch rokov cieľovej skupine očakávame nasledovné výsledky:

  • adaptáciu detí na účasť na predškolskom zariadení,
  • znižovanie traumatizácie detí pri nástupe do predškolského zariadenia,
  • zvýšenie šancí na plnohodnotnú predškolskú dochádzku a teda i prípravu na základnú školu,
  • angažovanosť rodičov v oblasti kreatívnych aktivít s deťmi s cieľom zvýšenia záujmu o dieťa a o jeho vývoj,
  • eliminovať zhoršenú dochádzku týchto detí v riadnom predškolskom vzdelávaní,
  • multiplikačný efekt u rodičov, ktorí majú menšie deti, alebo je predpoklad rozrastania sa ich rodiny, získanie nových zručností a informácie o potrebách dieťaťa, ktoré môžu neskôr pri ich výchove aplikovať,
  • vyrovnanie šancí detí s cieľom ich osobnostného rozvoja a lepšej integrácie v aktivitách po skončení vyučovania,
  • vytváranie nových vzťahov medzi deťmi MRK a deťmi z majoritnej spoločnosti.

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Dejinám našej obce a regiónu bol venovaný dôstojný kultúrny stánok v podobe nedávno zrenovovaného Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho ("malý kaštieľ"), v ktorom sa v súčasnosti nachádzajú priestory Regionálneho múzea Mojmírovce.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka