Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Mojmírovce.

Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MAS CEDRON NitravaVytlačiť
 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Mojmírovce plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu
Budova – stará materská škôlka,  súpisné číslo 1452/11, Mojmírovce  postavenej na pozemku parcela č. KN-C 163/1 o výmere 1200 m2, kat. územie Mojmírovce, zapísaný na liste vlastníctva č. 1652.

 

Nájomca
Miestna akčná skupina Cedron Nitrava, Poľný Kesov 252, 951 15 Mojmírovce, IČO 42051983

 

Cena mesačného prenájmu bez energií 
250 EUR ( slovom dvestopäťdesiat eur)

Cena energií a internetu 
120 EUR (slovom jednostodvadsať eur)

 

Doba prenájmu


Od 1.2.2018 do 31.1.2024 na dobu určitú v prípade, že bude dodržaný termín povinného zverejnenia minimálne 15 dní pred prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva o prenájme Budovy – stará materská škôlka, súpis. č. 1452/11, v Mojmírovciach.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa
 

Predmet prenájmu – Budova – stará materská škôlka,  súpisné číslo 1452/11, Mojmírovce bude prenajatá v súlade so zámerom obce, podporovať činnosť miestnej akčnej skupiny Cedron Nitrava.

Nájomca bude využívať priestor za účelom sídla miestnej akčnej skupiny a na organizovanie pravidelných stretnutí všetkých členov miestnej akčnej skupiny, ktorých je v súčasnosti 83. Obec Mojmírovce sa opäť stane srdcom mikroregiónu, čo zvýši záujem o našu obec.  

 


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017

 

Ďalšie užitočné rady pre občanov


 

 

Finančná podpora

 

 

Tvorba tejto stránky www.mojmirovce.sk bola spolufinacovaná

Európskou úniou

v  rámci

Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych

projektov  z fondu PHARE - Národný program


 

dnes je: 14.12.2018

meniny má: Branislava, Bronislava

Testovacia prevádzka mobilnej aplikácie

Webgis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

  • Piatok2-5graphic-icon
  • Sobota0-6graphic-icon
  • Nedeľa0-4graphic-icon

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka