Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Mojmírovce.

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

O b e c   M o j m í r o v c e

vás pozýva na podujatie

Fašiangy v Mojmírovciach 2016

sobota 6. február 2016

od 9:00 do 21:00 hod.

„ F a š i a n g o v á   z a b í j a č k a “

sprevádzaná kultúrnym programom v kultúrnom dome v Mojmírovciach

 

od 13:00   Ondrej Pastorovič

od 14:30   Penco & Eifel & Danča

od 16:00   Nora Blahová, Miroslav Fančovič a Monika Rigó

od 17:30   Maja Velšicová a Miroslav Švába

od 19:00   Hudobná skupina Štýl (Veľké Zálužie)

 

Už od rána si môžete pochutnať na pečených hurkách, klobáskach a iných špecialitách, ktoré budú pre vás pripravené v bufete. Taktiež si môžete zakúpiť čerstvé mäso a zabíjačkové špeciality priamo u majstra mäsiara. Nebudú chýbať ani tradičné fašiangové šišky, fánky a iné dobroty.

Vstupné: 2,00 €

V cene vstupenky je varené víno, káva alebo čaj a kultúrny program.

Súbor na stiahnutie plagát_Fašiangy 2016.pdf plagát_Fašiangy 2016.pdf (213.1 kB)

Komunitný plán sociálnych služieb obce Mojmírovce

Vážení spoluobčania,

 

obec Mojmírovce vypracováva v týchto týždňoch „ Komunitný plán sociálnych služieb obce Mojmírovce“. Je to dokument, ktorý analyzuje súčasný stav týchto služieb a na základe reálnych možností obce a konkrétnych požiadaviek a potrieb Vás občanov, stanovuje priority pre ich rozvoj počas nasledujúcich rokov. Pri príprave tohto dokumentu je dôležitá aj súčinnosť občanov – Mojmírovčanov a organizácií pôsobiacich v obci Mojmírovce. Pripravili sme pre Vás dotazníky, ktoré majú zmapovať Vaše názory, postrehy a potreby v oblasti sociálnych služieb. Tento dokument je plánom na dlhšie obdobie. Preto sa obraciam na Vás s prosbou o pomoc formou vyplnenia a šírenia týchto dotazníkov medzi našich občanov. Vyplnené dotazníky prosím vrátiť najneskôr do 12. januára 2016 na Klientske centrum OcÚ v Mojmírovciach.

 

Ďakujem už vopred všetkým, ktorí sa na zostavovaní tohto dokumentu zúčastnia svojou prácou, pripomienkami a názormi prispejú k jeho spracovaniu.

 

Mgr. Martin Palka

    starosta obce

Súbor na stiahnutie Komunitný plán oslovenie.pdf Komunitný plán oslovenie.pdf (71.2 kB)
Súbor na stiahnutie DOTAZNÍK KPSS - obyvatelia.pdf DOTAZNÍK KPSS - obyvatelia.pdf (91.4 kB)
Súbor na stiahnutie DOTAZNÍK KPSS - organizácie.pdf DOTAZNÍK KPSS - organizácie.pdf (87.5 kB)
Súbor na stiahnutie Linky na dotazníky.pdf Linky na dotazníky.pdf (24.7 kB)

Oznam

Obec Mojmírovce oznamuje občanom, že zberový dvor v našej obci bude v období od 19. decembra 2015 do 1. marca 2016 otvorený iba raz mesačne a to nasledovne:

V decembri 2015 – v sobotu 19. decembra od 8:00 do 12:00 hodiny

V januári 2016 – v sobotu 16. januára od 8:00 do 12:00 hodiny

Vo februári 2016 – v sobotu 13. februára 2016 od 8:00 do 12:00 hodiny

Oznam obecného úradu

Obecný úrad oznamuje občanom, že pristupuje k novej službe informovania verejnosti. Každý občan, ktorý sa zaregistruje na webovej stránke www.mestskyrozhlas.sk, bude do svojej e-mailovej schránky dostávať v textovej forme oznamy hlásené v obecnom rozhlase. Oznamy obecného rozhlasu budú môcť vďaka novej službe sledovať i tí obyvatelia obce, ktorí napríklad v čase hlásenia rozhlasu nie sú doma, bývajú v lokalite, kde ho slabo počujú, alebo ho jednoducho nepočúvajú.
Využívanie služby www.mestskyrozhlas.sk  je úplne bezplatné. V prípade, že službu mestského rozhlasu online už nebudete chcieť využívať, stačí si jednoducho svoje užívateľské konto zrušiť.

Poskytovanie sociálnych služieb v obci Mojmírovce

Obec Mojmírovce bola koncom minulého roka oficiálne zaregistrovaná v zozname neverejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených obcou, na základe povolenia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poskytovanie sociálnych služieb v obci upravuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mojmírovce č. 9/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorého úplné znenie je uverejnené na internetovej stránke obce www.mojmirovce.sk. Obec poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  nasledovné druhy sociálnych služieb:

a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:               opatrovateľská služba
                     prepravná služba
                     odľahčovacia služba

b) Podporné služby, ktorými sú: poskytovanie príspevku na stravovanie

V prípade záujmu o určitý druh sociálnej služby Vám bližšie informácie ochotne poskytnú pracovníci Obecného úradu Mojmírovce,  tel. kontakt:  037/7798268, kl, 108, alebo terénna sociálna pracovníčka tel. kontakt: 0917336097.

Ďalšie užitočné rady pre občanov


 

 

Finančná podpora

 

 

Tvorba tejto stránky www.mojmirovce.sk bola spolufinacovaná

Európskou úniou

v  rámci

Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych

projektov  z fondu PHARE - Národný program


 

dnes je: 6.2.2016

meniny má: Dorota

Wegis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka