Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Vyhodnotenie degustácie vín Mojmírovce 2014

 

Ako sa bude vyvážať odpad v roku 2014


 

Informácia o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

I N F O R M Á C I A
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Obec Mojmírovce podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a   § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z.z . o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov oznamuje, že

Voľby do Európskeho parlamentu 

sa uskutočnia

24. mája 2014

v čase od 7:00 do 22:00


Miestom konania volieb do Európskeho  parlamentu je podľa         
    trvalého pobytu v obci nasledujúci volebný okrsok a volebná  
    miestnosť:

Volebný okrsok č.1:
Volebná miestnosť č.1 - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Kúrie, Na rybníku, Pri hliníku, Pri mlyne, Šalgovská ulica, Štvrtý
rad, Tretí rad, Ulica za parkom, Za tabuľami.

Volebný okrsok č.2:
Volebná miestnosť č. 2 - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Búdy, Gábrišova ulica, Hasičská ulica, Hlavná ulica,
Ivanská ulica, Kesovský rad, Ku krížu, Na Pažiti, Na vŕšku,
Námestie sv. Ladislava, Pod vinohradmi, Sedliacka ulica,
Slamkova ulica.

Volebný okrsok č.3:
Volebná miestnosťč. 3 - Základná škola, Školská ulica 897/8
pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach:
Cintorínska ulica, Dolinská ulica, Na Foláši, Poľná ulica,
Poľnokesovská ulica, Prenosilova ulica, Školská ulica,
Štefánikova ulica, Štúrova ulica, Taráňska ulica,
Ulica Andreja Hlinku, Ulica pri kolese.
                                          

Imrich Kováč v. r.

Voľné pracovné miesta v spoločnosti ThermalKesov, s.r.o.

Súbor na stiahnutie pracovná ponuka - chyžná.pdf pracovná ponuka - chyžná.pdf (448.8 kB)
Súbor na stiahnutie pracovná ponuka - Údržbár- murár.pdf pracovná ponuka - Údržbár- murár.pdf (213.8 kB)
Súbor na stiahnutie pracovná ponuka - Plavčík.pdf pracovná ponuka - Plavčík.pdf (545.6 kB)

Májový koncert ľudovej hudby KOLLÁROVCI

P O Z V Á N K A

Občianske združenie INŠPIRÁCIA v spolupráci s obcou Mojmírovce srdečne pozýva občanov v sobotu 17. mája 2014 o 19:00 hodine do kultúrneho domu v Mojmírovciach na májový koncert ľudovej hudby KOLLÁROVCI, ktorá je známa z TV ŠLÁGER. Vstupenky v hodnote 6 Eur si môžete zakúpiť v pracovných dňoch od 13:00 do 16:30 v  Turistickej informačnej kancelárii CESYS, ktorá sídli v „koniarni“ Kaštieľa Mojmírovce. Pre zvýšený záujem z iných obcí o túto ľudovú hudbu odporúčajú organizátori občanom Mojmíroviec zabezpečiť si vstupenky včas, nakoľko po Veľkej noci budú vstupenky uvoľnené do predaja aj okolitým obciam.

Medzinárodná konferencia „Chov koní na Slovensku“.

Z príležitosti 200. výročia konania prvých dostihov na území Slovenska Nitriansky samosprávny kraj, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Kaštieľ Mojmírovce organizujú v dňoch 22. 4. - 24. 4. 2014 medzinárodnú konferenciu „Chov koní na Slovensku“.

Súbor na stiahnutie konferencia KONE 2014.pdf konferencia KONE 2014.pdf (756.8 kB)
Súbor na stiahnutie Program_konferencia Chov koni.pdf Program_konferencia Chov koni.pdf (1.2 MB)

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike informujeme verejnosť, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

dňa 16.04.2014 v čase od 07:45 hod, do 14:00 hod.:

BÚDY č. 1, 10, 12, 15, 15/PRI, 15/VE, 3, 4, 686, 7, 8, 9
CES HLAVNÁ č. 1295/VE , 1309, 1310, 1314, 1316, 1682, 24
HASIČSKÁ č. 1 , 11, 13, 15, 16, 18, 1845,20,22, 24, 26,30,34,36,5,7, 8,9
IVÁNSKA č. 1 , 10, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9
K ŽIGOBARU č. 1068
KESOVSKÝ RAD č. 1111 ,31,50, 52,71,73,79
POD VINOHRADMI č. 10
SEDLIACKA č. 10, 1067, 11, 1111/BL, 1117/VE, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2,21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29,3,30,31,32,33,38,41,5,6,8,9
TARÁŇSKA č. 10 , 11, 12, 2, 4, 7, 9

dňa 22.04.2014 v čase od 08:00 hod, do 14:00 hod.:
PRI KAPLNKE č. 1257/VE , 1259, 1259/VE, 1262/VE
SLAMKOVA č. 1349/ZA , 37
BÚDY č. 1, 10, 12, 15, 15/PRI, 15/VE, 3, 4, 686, 7. 8. 9
CES HLAVNÁ č. 1295/VE , 1309, 1310, 1314, 1316, 1682, 24, č. 1292
HASIČSKÁ č. 1 , 11, 13, 15, 16, 18, 1845,20, 22, 24, 26,30, 34,36,5, 7, 8,9
IVÁNSKA č. 1 , 10, 11, 16, 18, 19,21,23,25, 4.5,6, 7, 8,9
K ŽIGOBARU č. 1068
KESOVSKÝ RAD č. 1111 , 31, 50, 52, 71, 73, 79, 11 , 1156, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2,21,23,25,29/1813,3,4.5,6, 7, 8,9
POD VINOHRADMI č. 10 , č. 59
SEDLIACKA č. 10, 1067, 11, 1111/BL, 1117/VE, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2,21,22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29,3,30,31,32,33,38,41,5,6,8,9
TARÁŇSKA č. 10, 11, 12, 2, 4, 7,9
ŠALGOVSKÁ č. 12 , 13, 14, 16, 17, 18, 20,22, 24,26, 28, 30, 32, 36, 38, 4, 40,42, 5, 6, 7, 9, 983/VE

dňa 24.04. a 28.04.2014  v čase od 08:00 hod, do 14:00 hod, oba dni:
CES HLAVNÁ č. 1295/VE, 1309, 1310, 1682, 24
HASIČSKÁ č. 1 , 11, 13, 15, 16, 18, 1845, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 5, 7, 8, 9 IVÁNSKA č. 1 , 10, 11, 16, 19, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9
POD VINOHRADMI č. 10
ŠALGOVSKÁ č. 12 , 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 9

Oznam obecného úradu

Obecný úrad oznamuje občanom, že pristupuje k novej službe informovania verejnosti. Každý občan, ktorý sa zaregistruje na webovej stránke www.mestskyrozhlas.sk, bude do svojej e-mailovej schránky dostávať v textovej forme oznamy hlásené v obecnom rozhlase. Oznamy obecného rozhlasu budú môcť vďaka novej službe sledovať i tí obyvatelia obce, ktorí napríklad v čase hlásenia rozhlasu nie sú doma, bývajú v lokalite, kde ho slabo počujú, alebo ho jednoducho nepočúvajú.
Využívanie služby www.mestskyrozhlas.sk  je úplne bezplatné. V prípade, že službu mestského rozhlasu online už nebudete chcieť využívať, stačí si jednoducho svoje užívateľské konto zrušiť.

VYPAĽOVANIE A PÁLENIE ZÁHRADNÉHO ODPADU

Vážení spoluobčania!

Na Slovensku sa konečne začína jar a každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa nám hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi vaše pracovné činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Je to síce najrýchlejší spôsob likvidácie, ale zároveň si položme otázku, či je to i ten najbezpečnejší a naj ekologickejší spôsob. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom.

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak, zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania vo veľa prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov suchej trávy, sena, slamy a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.
 
Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania starej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.
A na záver: Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:
• kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
• Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
• Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
• Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
• Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

   
 

Oznam CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Nezisková organizácia CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. ponúka jedno voľné
miesto v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou.
V prípade
záujmu prosím kontaktovať na tel. č. 0901 78 00 84.

Poskytovanie sociálnych služieb v obci Mojmírovce

Obec Mojmírovce bola koncom minulého roka oficiálne zaregistrovaná v zozname neverejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených obcou, na základe povolenia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poskytovanie sociálnych služieb v obci upravuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mojmírovce č. 9/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorého úplné znenie je uverejnené na internetovej stránke obce www.mojmirovce.sk. Obec poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  nasledovné druhy sociálnych služieb:

a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:               opatrovateľská služba
                     prepravná služba
                     odľahčovacia služba

b) Podporné služby, ktorými sú: poskytovanie príspevku na stravovanie

V prípade záujmu o určitý druh sociálnej služby Vám bližšie informácie ochotne poskytnú pracovníci Obecného úradu Mojmírovce,  tel. kontakt:  037/7798268, kl, 108, alebo terénna sociálna pracovníčka tel. kontakt: 0917336097.

Ďalšie užitočné rady pre občanov


 

 

Finančná podpora

 

 

Tvorba tejto stránky www.mojmirovce.sk bola spolufinacovaná

Európskou úniou

v  rámci

Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych

projektov  z fondu PHARE - Národný program


 

dnes je: 16.4.2014

meniny má: Dana, Danica

Vyhľadanie pracovných možností na portáli presbium

S našou obcou úzko spolupracujú:

Adresa: Školská 919, 951 15 Mojmírovce
Telefón: +421 915 394 391
Email: info@tikcesys.sk
Web: www.tikcesys.sk
Otváracie hodiny:
Po: 13:00 – 16:30
Ut: 13:00 – 16:30
St: 13:00 – 16:30
Št: 13:00 – 16:30
Pi: 13:00 – 16:30
So: Zatvorené
Ne: Zatvorené

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió

1305280

16.4.2014
Úvodná stránka