Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Mojmírovce.

Oznam

Dňa 28.10.2016 bude Obecný úrad z dôvodu odstávky elektrickej energie zatvorený.

Zájazd na dostihy

Obec Mojmírovce v spolupráci s klubom TAJÁR organizuje dňa 30. októbra 2016 zájazd na dostihy do Bratislavy pri príležitosti Veľkej októbrovej ceny obce Mojmírovce a Ceny grófa Jozefa Huňadyho. Pripravený je bohatý sprievodný  program.

Odchod autobusu je z Nám.sv. Ladislava o 10:30 hodine a predpokladaný príchod medzi 17:00 a 18:00 hodinou.. Cena zájazdu: členovia TKJ Tajár 2€/os., seniori nad 65 rokov 2€/os., občania 3€/os., deti do 15 rokov zdarma. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 26.10.2016 na Klientskom centre OcÚ Mojmírovce. Podporme spolu krásnu tradíciu a vychutnajme si dostihovú sezónu.

Odstávka distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 28.10.2016  v čase od 7:30 do 11:00 hodiny budú bez dodávky elektriny z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy nasledovné ulice:

Šalgovská, Hlavná, Dolinská, Štúrova, Cintorínska, Námestie sv. Ladislava, Na Foláši Školská, Pri kolese, Poľná, Pri mlyne, Na rybníku, Pri hliníku, Kúrie, Na vŕšku a ulica Za parkom.

Koncert Honzu Nedvěda

 Obec Mojmírovce v spolupráci s Regionálnym múzeom Mojmírovce pozýva občanov na jedinečný koncert českého folkového speváka Honzu Nedvěda, ktorý sa uskutoční 12.11.2016 o 19:00 v kultúrnom dome v Mojmírovciach. Vstupenky v hodnote 10 Eur je možné zakúpiť v predpredaji v Regionálnom múzeu Mojmírovce. V deň koncertu bude cena vstupenky 12 Eur.

Súbor na stiahnutie Nedved plagat.jpg Nedved plagat.jpg (241.7 kB)

OR Policajného zboru upozorňuje

Počas jesenných  a zimných mesiacov, ale najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu  dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými  účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky, samolepky, gumičky...) a reflexný bezpečnostný odev (vesta, bunda, pláštenka), ktoré môžu nemotorovému účastníkovi cestnej premávky zachrániť život.

V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení musí mať chodec za zníženej viditeľnosti mimo obce idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Rovnako za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako  15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku najmä v obci aj nad rámec zákona môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas zníženej viditeľnosti, nepriaznivého počasia alebo tmy. Treba si uvedomiť, že bezpečnosť cestnej premávky sa týka nás všetkých a vidieť a byt' videný v cestnej premávke za tmy i za svetla je dôležité.

Regionálny jesenný jarmok

Mikroregión CEDRON-NITRAVA s partnermi pozývajú dňa 22.10.2016 od 11:00 hodiny do areálu Salaša Cabaj na Regionálny jesenný jarmok. Pripravené sú prezentácie obcí regiónu, ukážky remesiel, predaj produktov, prezentácia predajcov regionálnych produktov, a bohatý kultúrny program. V rámci sprievodných akcií si môžete pozrieť prezentáciu drobných domácich zvierat, vyskúšať jazdenie na koni, pripravený je detský kútik s tvorivými dielňami, výstava fotografií z regiónu, výstava rezbárskych diel z regiónu a vozenie na koči.

Zhodnotenie laboratórnych výsledkov vzoriek pitnej vody z verejných artézskych studní

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra

Zhodnotenie laboratórnych výsledkov vzorky pitnej vody odobratej z verejnej artézskej studne  Kamenická dňa 9.8.2016  v obci Mojmírovce :

Vzorka pitnej vody nevyhovuje v stanovených laboratórnych ukazovateľoch požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.,  pre prekročenie limitu v chemickom ukazovateli : dusičnany

Zhodnotenie laboratórnych výsledkov vzorky pitnej vody odobratej z verejnej artézskej studne na ul. Gábrišova dňa 9.8.2016 v obci Mojmírovce :

Vzorka pitnej vody nevyhovuje v stanovených laboratórnych ukazovateľoch požiadavkám Nariadenia vlád SR č. 354/2006 Z.z.,  pre prekročenie limitu v mikrobiologickom ukazovateli : koloidné baktérie a chemickom ukazovateli : mangán a železo

Oznam obecného úradu

Oznamujeme občanom, že služba dostupná cez www.mestskyrozhlas.sk bude podporovaná iba do 30.9.2016. Po tomto termíne bude obec informovať občanov výhradne cez vlastné internetové služby a svoju webovú stránku.

K tomuto kroku obec pristúpila z dôvodu zhoršujúcej sa kvality poskytovaných služieb na strane dodávateľskej spoločnosti.

Ďakujeme za pochopenie

 

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že pristupuje k novej službe informovania verejnosti. Každý občan, ktorý sa zaregistruje na webovej strsi jednoducho svoje užívateľské konto zrušiť.

Oznam

 Oznam o zmene cestovných poriadkov prímestských liniek od 1.6.2016

Oznam o zmene cestovných poriadkov prímestských liniek od 1.6.2016 403421.pdf 403421.pdf (109.9 kB)

Regionálne múzeum Mojmírovce

 

Regionálne múzeum Mojmírovce Vám oznamuje, že bude otvorené každý deň okrem pondelka. Počas pracovných dní bude otvorené od 10:00 do 16:30 a cez víkendy od 13:00 do 17:00.

Regionálne múzeum Mojmírovce ponúka do 31.8.2016 expozíciu časti najväčšieho strieborného pokladu Slovenska, ktorý bol nájdený práve v Mojmírovciach, expozíciu ľudových umeleckých remesiel, umeleckého rezbárstva, nádhernú farskú knižnicu, expozíciu najvýznamnejších osobností regiónu, ako boli Anton Grasalkovič, šľachtický rod Huňadyovcov a Appelovcov. Rovnako tu návštevník nájde aj expozíciu venovanú obnove kaštieľa princa Aldobrandiniho a vinársku expozíciu.

Súčasťou múzea je aj turistická informačná kancelária, predaj suvenírov a sprevádzanie po múzeu.

Pracovníci múzea sa tešia na vašu návštevu.

Vyhodnotenie odbornej degustácie vín uskutočnenej 8.4.2016 v Mojmírovciach

Súbor na stiahnutie Vyhodnotenie odbornej degustácie vín.pdf Vyhodnotenie odbornej degustácie vín.pdf (494.7 kB)

Poskytovanie sociálnych služieb v obci Mojmírovce

Obec Mojmírovce bola koncom minulého roka oficiálne zaregistrovaná v zozname neverejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených obcou, na základe povolenia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poskytovanie sociálnych služieb v obci upravuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mojmírovce č. 9/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorého úplné znenie je uverejnené na internetovej stránke obce www.mojmirovce.sk. Obec poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  nasledovné druhy sociálnych služieb:

a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:               opatrovateľská služba
                     prepravná služba
                     odľahčovacia služba

b) Podporné služby, ktorými sú: poskytovanie príspevku na stravovanie

V prípade záujmu o určitý druh sociálnej služby Vám bližšie informácie ochotne poskytnú pracovníci Obecného úradu Mojmírovce,  tel. kontakt:  037/7798268, kl, 108, alebo terénna sociálna pracovníčka tel. kontakt: 0917336097.

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Ďalšie užitočné rady pre občanov


 

 

Finančná podpora

 

 

Tvorba tejto stránky www.mojmirovce.sk bola spolufinacovaná

Európskou úniou

v  rámci

Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych

projektov  z fondu PHARE - Národný program


 

dnes je: 25.10.2016

meniny má: Aurel

Testovacia prevádzka mobilnej aplikácie

Wegis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka