Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Mojmírovce.

Úradné hodiny Obecného úradu v roku 2017

Upozorňujeme občanov na zmenu úradných hodín Klientského centra a Stavebného úradu

v roku 2017:

Klientske centrum:

Pondelok   7:00 – 15:00

Utorok     12:00 – 15:00

Streda       7:30 – 18:00

Štvrtok     12:00 – 15:00

Piatok        7:30 – 12:00

Stavebný úrad:

Pondelok    7:00 – 15:00

Utorok      Nestránkový deň

Streda        7:30 – 18:00

Štvrtok     Nestránkový deň

Piatok        7:30 – 12:00

 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka

Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7,  951 15 Mojmírovce

·         vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP),

v rámci projektu s názvom Národný projekt terénna sociálna práca v obciach I, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného  programu Ľudské zdroje, základe zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Mojmírovce  a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 31. 1. 2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, v Mojmírovciach.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 26. januára  2017.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Viac informácií získate na Klientskom centre OcÚ Mojmírovce, na úradnej tabuli obce Mojmírovce, internetovej stránke obce Mojmírovce www.mojmirovce.sk v časti oznamy obce a  Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.tsp.gov.sk v časti Výberové konania pre projekt  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach  I. link:https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2016/02/VK_NPTSPI_Mojmírovce_31-1-17.pdf,  na informačnej tabuli o voľných pracovných miestach na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny na Štefánikovej tr.  88 v Nitre.

                                                             

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu 2017

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017

Laická degustácia destilátov

ZO Slovenského zväzu záhradkárov Mojmírovce v spolupráci s obcou Mojmírovce a Slovenským Rádom rytierov destilátov vás pozýva dňa 28.januára 2017 na Laickú degustáciu destilátov a ušl'achtilých liehovín – nultý  ročník sút'aže v Mojmírovciach.

Radi by ste sa zapojili do  sút'aže? Radi by ste poznali hodnotu svojho destillátu od odborníkov ? Radi by ste sa naučili laicky hodnotiť?

Prineste svoje domáce pálené alebo ušl'achtilú liehovinu, prihláste sa do 20.januára 20|7 na zbernom mieste v  Regionálnom múzeu Mojmírovce počas pracovných dní, prihlasovací poplatok je 2,- / 1 ks vzorky. Nechajte si ohodnotit' svoj destilát z radov odborníkov i laikov, pod odborným dohl'adom členov Slovenského Rádu rytierov destilátov možno práve váš destilát bude ocenený diplomom. Zapojte sa i vy priamo do hodnotenia a naučte sa laicky hodnotiť destiláty. Účastnícky poplatok je 5€ osoba. Všetci ste srdečne vítaní.

Súbor na stiahnutie Degustácia destilátov.pdf Degustácia destilátov.pdf (136.4 kB)

Oznam

 Oznam o zmene cestovných poriadkov prímestských liniek od 1.6.2016

Oznam o zmene cestovných poriadkov prímestských liniek od 1.6.2016 403421.pdf 403421.pdf (109.9 kB)

Regionálne múzeum Mojmírovce

 

Regionálne múzeum Mojmírovce Vám oznamuje, že bude otvorené každý deň okrem pondelka. Počas pracovných dní bude otvorené od 10:00 do 16:30 a cez víkendy od 13:00 do 17:00.

Regionálne múzeum Mojmírovce ponúka do 31.8.2016 expozíciu časti najväčšieho strieborného pokladu Slovenska, ktorý bol nájdený práve v Mojmírovciach, expozíciu ľudových umeleckých remesiel, umeleckého rezbárstva, nádhernú farskú knižnicu, expozíciu najvýznamnejších osobností regiónu, ako boli Anton Grasalkovič, šľachtický rod Huňadyovcov a Appelovcov. Rovnako tu návštevník nájde aj expozíciu venovanú obnove kaštieľa princa Aldobrandiniho a vinársku expozíciu.

Súčasťou múzea je aj turistická informačná kancelária, predaj suvenírov a sprevádzanie po múzeu.

Pracovníci múzea sa tešia na vašu návštevu.

Vyhodnotenie odbornej degustácie vín uskutočnenej 8.4.2016 v Mojmírovciach

Súbor na stiahnutie Vyhodnotenie odbornej degustácie vín.pdf Vyhodnotenie odbornej degustácie vín.pdf (494.7 kB)

Poskytovanie sociálnych služieb v obci Mojmírovce

Obec Mojmírovce bola koncom minulého roka oficiálne zaregistrovaná v zozname neverejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených obcou, na základe povolenia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poskytovanie sociálnych služieb v obci upravuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mojmírovce č. 9/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorého úplné znenie je uverejnené na internetovej stránke obce www.mojmirovce.sk. Obec poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  nasledovné druhy sociálnych služieb:

a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:               opatrovateľská služba
                     prepravná služba
                     odľahčovacia služba

b) Podporné služby, ktorými sú: poskytovanie príspevku na stravovanie

V prípade záujmu o určitý druh sociálnej služby Vám bližšie informácie ochotne poskytnú pracovníci Obecného úradu Mojmírovce,  tel. kontakt:  037/7798268, kl, 108, alebo terénna sociálna pracovníčka tel. kontakt: 0917336097.

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Ďalšie užitočné rady pre občanov


 

 

Finančná podpora

 

 

Tvorba tejto stránky www.mojmirovce.sk bola spolufinacovaná

Európskou úniou

v  rámci

Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych

projektov  z fondu PHARE - Národný program


 

dnes je: 18.1.2017

meniny má: Bohdana

Testovacia prevádzka mobilnej aplikácie

Wegis

Vážení občania v aplikácii sú pre vás dostupné tieto služby:
Súpisné čísla domov, ortomapa, katastrálna mapa, prvky na
meranie vzialeností atď..

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce

PD pokračuje v tradícii poľnohospodárstva a roľníctva. Má vyspelú rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, moderné mechanizmy, stredisko investičnej výstavby, plastikársky program, vlastný bitúnok a výrobu mäsových výrobkov. Zaujímavosťou je špeciálna rastlinná výroba, kde je zabezpečená produkcia jabĺk, broskýň, viniča a kvalitného vína

Vzdelávací inštitút COOP, a.s.

Zariadenie situované v historickom parku poskytuje ubytovacie, stravovacie a vzdelávacie služby.

Moderný podnik, ktorý vznikol v roku 1993 na zelenej lúke. Produkuje certifikované mäsové výrobky vyrábané špeciálnymi technológiami.

Penzion Bruder

Penzión Bruder je situovaný v obci Mojmírovce, má výhodnú polohu na hlavnom námestí. Penzión tvorí hostinec a reštaurácia na prízemí, spoločenská miestnosť, fajčiarska miestnosť a terasa a ubytovacie priestory na poschodí.

CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Šardice

Naša družobná obec Csömör v Maďarskej republike

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o spolupráci obcí Mojmírovce a Csömör. Od tej doby sa partnerstvo našej obce s touto maďarskou obcou rozvíja veľmi intenzívne, vrátane inštitúcií v obci, ako sú Slovenská národnostná samospráva a ľudový tanečný spolok Furmicska.

Po nemecky Wartberg an der Krems je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Horné Rakúsko v okrese Kirchdorf an der Krems. Veľkosťou je porovnateľná našej obci.

webygroup

Deutch version
English version
Magyar verzió
Úvodná stránka